I. PREKO ČETIRI DECENIJE VHF/UHF PROGRAMA U FABRICI Ei Pionir

II. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
  A. Tekući proizvodni asortiman
  B. Planirane aktivnosti

III. FAZE RADA U OKVIRU PROGRAMSKE ORIJENTACIJE
  A. Razvoj i konstrukcije
  B. Proizvodnja
  C. Usluge

 

I. PREKO ČETIRI DECENIJE VHF/UHF PROGRAMA U FABRICI Ei Pionir

Ei Pionir UKT doo je deo Ei - Holding Korporacije. Kao proizvodač opreme za mobilne radio-komunikacije, fabrika je preko 40 godina prisutna kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Na domaćem tržištu, fabrika je bila pionir u oblasti VHF/UHF Profesionalnih Mobilnih Radio-mreža, zasnovanih na primopredajnicima proizašlim iz domaćeg razvoja i proizvodnje. Početak tehnološkog razvoja predstavljali su "hibridni" primopredajnici, zasnovani na cevnoj i tranzistorskoj tehnologiji.

Praktično od samih početaka, primopredajnici su opremljeni funkcijama selektivnog poziva i identifikacije, čime su omogućene spečificne aplikacije kao što je daljinsko nadgledanje i signalizacija u cilju upravljanja resursima, zaštite od požara itd.

Tekući proizvodni program uključuje primenu najnaprednijih tehnoloških dostignuća, kao što su Digitalna sinteza frekvencija, upotreba mikrokontrolera, kombinovani prenos govora i podataka, višeslojne štampane ploče i SMT (tehnologija površinske montaže).

Poseban akcenat je dat na kripto-zaštićeni prenos govornih informacija preko uskopojasnog FM mobilnog radio-kanala, u simpleksu i semi-dupleksu - preko repetitora, namenjen za primenu u Vladinim organizacijama, Policijskim i Vojnim službama.

Značajan deo proizvodnog programa čini širok asortiman antena sa dobitkom za fiksne, bazne i repetitorske radio-stanice, kao i namenski izvori za napajanje i prateći pribor.

1996/97. godine Ei Pionir UKT je uzeo učešce na brzo narastajućem tržištu u oblasti mobilne telefonije: kompanija MOBTEL, u to vreme ekskluzivni operator mobilne telefonije u Srbiji, ovlastila je fabriku za tehnički prijem i servisiranje NMT i GSM mobilnih telefona. Servisirana je oprema različitih svetskih proizvodača iz ove oblasti (Nokia, Ericsson, Audiovox, itd.).

Zadržavajući težište na proizvodnji uređaja iz domaćeg razvoja, posebno dostignuće u tehnološkom smislu predstavlja ASU-2000, komplet radio-komunikacione opreme namenjen za Automatizovano upravljanje kretanjem javnog gradskog putničkog saobraćaja, koji je primenjen u Moskvi.

U cilju povećanja produktivnosti i sposobnosti da se odgovori zahtevima tržišta u uslovima brzog tehnološkog razvoja, u fabrici je izvršena značajna reorganizacija resursa. Poslovi montaže, koja je u prošlosti obavljana manuelno, u najvećoj meri su prepušteni fabrikama koje su specijalizovane za poslove montaže SM komponenata. Trenutni kadrovski potencijal fabrike sastoji se od jezgra iskusnih razvojnih inženjera i tehničara, praćenih jednim brojem kvalifikovanih proizvodnih radnika i malom grupom administrativnih službenika.

Uz njihovo značajno stručno iskustvo, savremena razvojna sredstva i mernu opremu, naš inženjerski tim je sposoban da odgovori svakom novom zahtevu.


 

II. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

A. Tekući proizvodni asortiman

1. Radio-komunikaciona oprema i pribor za pokretne radio-veze u frekvencijskim opsezima VVF i UVF, prvenstveno za namenske potrebe:
- Mobilne radio-stanice
- Ručne radio-stanice SMD
- Fiksne radio-stanice
- Bazne i repetitorske radio-stanice
- Antene i antenski sistemi
- Izvori za napajanje i punjači baterija za radio-stanice
- Pomoćni uređaji za izdvojeno upravljanje primopredajnicima

2. Oprema za centre radio-veza:
- Radio-komunikacione konzole
- Kablovski repetitori (dvosmerni 'Booster' pojačavači) SMD

3. Oprema za zaštićeni prenos govornih informacija:
- Kripto-uređaji (CVSDM) za spoljni priključak na radio-stanice
- Kripto-moduli za ugradnju u radio-stanice SMD
- Punjači ključa
- Skremblerski moduli za ugradnju u radio-stanice SMD

4. Oprema za upravljanje javnim gradskim putničkim saobraćajem (ASU-2000):
- Mobilni dupleksni UVF i VVF FM radio-uređaji za sinhroni prenos podataka i govora, sa ugrađenim modemom (DPSK + FFSK) SMD
- Indikaciono-komandni uređaji (konzole) za vozača SMD
- Pretvarači za napajanje opreme u vozilu
- Stacionarni dupleksni UVF i VVF FM radio-uredaji SMD
- Centralni modemi (DPSK i FFSK) za sinhroni prenos preko FM radio-veze SMD

B. Planirane aktivnosti

1. Integracija sistema za specifične aplikacije kao što su:
- Upravljanje resursima (FHSS & DSSS)
- primena RFID za kontrolu gradskog putničkog saobraćaja (pasivni/aktivni radio-tagovi, FHSS & FM)

2. Razvoj i/ili proizvodnja:
- Korisničkih terminala (mobilnih i prenosnih) za TETRA mreže
- Antenskih sistema za GSM i TETRA Bazne stanice
- Kripto-zaštitnih modula, uz korišćenje ACELP algoritma
- Uvođenje satelitske navigacije u sistem ASU-2000
- Potpuno nov Dispečerski centar za sistem ASU-2000


 

III. FAZE RADA U OKVIRU PROGRAMSKE ORIJENTACIJE

A. Razvoj i konstrukcije

1. Aplikativni razvoj sa eksperimentalnim istraživanjima
2. Projektovanje uređaja, električnih i mehaničkih sklopova i detalja
3. Izrada programa za mikroprocesorski upravljane uređaje i sklopove
4. Izrada tehnološke i eksploatacione dokumentacije

B. Proizvodnja

1. Nabavka materijala
2. Lansiranje proizvodnje kod specijalizovanih kooperanata - štampane ploce, mehanički elementi i sklopovi, montaža komponenata SMD
3. Proizvodnja specifičnih sklopova
4. Kompletiranje montaže štampanih ploča
5. Ugradnja sklopova u šasiju i kompletiranje uređaja
6. Ispitivanje i podešavanje
7. Temperaturno cikliranje
8. Klimomehanička razrada
9. Funkcionalna ispitivanja = 100% finalna kontrola

C. Usluge

1. Izrada idejnih projekata funkcionalnih radio-mreža sa predikcijom zone pokrivanja
2. Izrada izvodačkih projekata za stacionarne instalacije funkcionalnih radio-mreža sa proračunom EMK na zajedničkim lokacijama
3. Servisiranje VVF/UVF FM radio-uređaja, iz sopstvene proizvodnje kao i drugih proizvodača
4. Obuka serviserskog osoblja većih kupaca za održavanje opreme iz naše proizvodnje