Sistemi za daljinski nadzor i upravljanje

• • • ASU-2000 - AUTOMATIZOVANI SISTEM UPRAVLJANJA SREDSTVIMA JAVNOG GRADSKOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA

ASU-2000 predstavlja kompjuterizovani informacioni i kontrolni sistem sa pokretnim periferijskim jedinicama, namenjen za optimizaciju upravljanja vozilima na linijama gradskog putničkog saobraćaja (autobusi, tramvaji, trolejbusi).

Sistem je baziran na sinhronom prenosu podataka preko dupleksne FM radio-veze između kompjuterizovanog Centra upravljanja i mikroračunara u vozilima.

Osnovni cilj uvođenja ovakvog automatizovanog sistema upravljanja predstavlja obezbeđivanje optimalnog nivoa usluge putnicima pri raspoloživim resursima i uslovima saobraćaja na linijama. Cilj uvođenja može da bude i smanjenje potrebnog broja vozila za efikasno pokrivanje istih linija.

Osnovni zadaci ASU-2000

• kontrola kretanja pokretnog sastava na linijskoj mrezi;
• operativno korigovanje planova kretanja u zavisnosti od uslova i raspoloživih resursa;
• operativna preraspodela resursa voznog parka na linijama;
• upravljanje funkcionisanjem saobraćaja u vanrednim situacijama - operativno organizovanje prevoza pri otkazima, zatvorenim ulicama za prolaz vozila, pri maksimalnim opterećenjima na određenim linijama u specifičnim slučajevima (utakmice, koncerti i sl.).

Efekti od uvođenja ASU-2000

• povećanje regularnosti saobraćaja;
• poboljšanje kvaliteta usluge putnicima;
• obezbeđenje neprekidnog prevoza;
• povećanje faktora iskorišćenja voznog parka;
• povećanje bezbednosti vozača i putnika;
• automatizacija pripreme izveštajne dokumentacije o radu na linijama;
• podrška i poboljšanje planiranja rada saobraćaja;
• smanjenje broja dispečerskog osoblja.

Najznačajniju referencu predstavlja implementacija u Moskvi (RF), gde je sistem pod nazivom АСУ-"Рейс" (ASU-Rejs) u uspešnoj eksploataciji već više od 10 godina. Savremena oprema iz familije ASU-2000, višestruko modernizovana u tehničkom, tehnološkom i estetskom pogledu, sukcesivno zamenjuje prvobitnu i obezbeđuje: nove mogućnosti za upravljanje putničkim saobraćajem, olakšavanje eksploatacije, vrhunske tehničke performanse i visoku pouzdanost.

ASU-2000 - brošura (1.119K)  

ASU-2000 - brošura (1.224K)
(tekst na ruskom jeziku)