VHF/UHF Primopredajnici

1. Prenosni primopredajnici
2. Mobilni primopredajnici
3. Repetitorski primopredajnici
4. Fiksni primopredajnici

 

• • •  PRENOSNI PRIMOPREDAJNICI PRS-600

PRS 600

Familija prenosnih VHF/UHF primopredajnika PRS-600 namenjena je za sadašnje i buduće Profesionalne Mobilne Radio-veze (PMR). Ergonomski dizajn robusnog vodozaptivenog kućišta i mogućnost izbora različite dodatne opreme obezbeđuju uspešan rad i u specifičnim uslovima okruženja.

Osnovne karakteristike:

• Mikroprocesorsko upravljanje
• Digitalna sinteza frekvencija
• Do 400 radnih kanala
• Programabilni nivoi izlazne snage
• Pogodnosti selektivnog poziva
• Sub-audio tonovi (CTCSS)
• Programabilnost na terenu
• Zaštita govornih informacija (opcija)
• Širok asortiman pribora i dodatne opreme (antene, punjači baterija, izdvojeni mikrofon/zvučnik itd.)

Familija PRS-600 - brošura (314K)

vrh stranice

 

• • •  MOBILNI PRIMOPREDAJNICI MRS-500 I MRS-600D

Familija MRS-500 odlikuje se izuzetnim električnim i funkcionalnim karakteristikama. Nadgradnjom osnovnih verzija izvedena je kompleksnija familija Namenskih primopredajnika - MRS-500/Ke.

Modularni koncept primopredajnika kao celine i široki asortiman specifičnih uređaja i namenskog pribora omogućavaju formiranje sledećih konfiguracija:

• Mobilna stanica sa direktnim upravljanjem
• Mobilna stanica sa izdvojenim upravljanjem
• Fiksna, stacionarna stanica
• Fiksna stanica sa prosleđenjem radio-veze na telefonsku liniju
• Centralna, upravna stanica sa procesiranjem SPI i prosleđenjem radio-veze na telefonsku liniju

MRS 500

Familija MRS-500/Ke - konfiguracije (610K)
tekst na engleskom jeziku

Osnovne karakteristike:

• Sistemski orijentisani primopredajnici
• Priključak za kripto-zaštitni uređaj
• Odvojivi komandni panel
• Ergonomske komande
• Efektne indikacije
• Proširene funkcije SPI
• Veliki izbor pribora

Familija MRS-500/Ke - brošura (1.720K)

MRS 610

Dupleksni primopredajnici familije MRS-600D namenjeni su prevashodno za korišćenje u radio-mrežama/sistemima za prenos podataka, ili kombinovani prenos podataka i govora. Primopredajnik se koristi u kombinaciji sa priključenom terminalnom opremom; upravljanje funkcijama primopredajnika vrši se preko serijskog komunikacionog RS-232 priključka.

U zavisnosti od primene, u primopredajnik se ugrađuju različiti tipovi pomoćnih (dodatnih) prijemnika - prijemnik za satelitsku navigaciju (GPS/GLONASS) ili prijemnik radio-fara. Obezbeđeni su višestruki priključci za prijem podataka sa spoljašnjih senzora/davača.

Osnovne karakteristike:

• Robusna konstrukcija, prilagođena ekstremnim uslovima eksploatacije
• Tehnologija površinske montaze (SMT) na višeslojnim štampanim pločama
• Vrlo brzi sintezatori radnih frekvencija
• Detekcija direktne i reflektovane snage predajnika; zaštita predajnika od visoke refleksije na antenskom priključku

Tipičan primer primene primopredajnika iz ove familije predstavlja realizacija Automatizovanog Sistema Upravljanja sredstvima javnog gradskog putničkog saobraćaja ASU-2000.

vrh stranice

 

• • •  REPETITORSKI PRIMOPREDAJNICI RRS-400-4 I RRS-600

RRS 400

Familija repetitorskih uredaja RRS-400 svojim performansama zadovoljava i najstrožije uslove za implementaciju mobilnih i fiksnih radio-komunikacionih mreža. Ovi sistemski orijentisani primopredajnici odlikuju se visokom pouzdanošću i ugrađenim karakteristikama koje obezbeđuju efikasan rad na zajedničkim sajtovima, tj. u prisustvu većeg broja radio-komunikacionih uređaja različitih tipova. Poseban kvalitet predstavlja izuzetna jednostavnost servisiranja, što omogućava održavanje i u terenskim uslovima.

Osnovne karakteristike:

• Robusna konstrukcija, visoko otporna na ekstremne eksploatacione uslove
• Male tolerancije radnih frekvencija
• Visoka otpornost na RF interferenciju
• Ugrađen punjač akumulatorske baterije
• Mogućnost ugradnje feritnog cirkulatora
• Mogućnost ugradnje uređaja za zaštitu govornih informacija

Familija FRS/RRS-400-4 - brošura (516K)
tekst na engleskom jeziku

RRS 600

Familija VHF/UHF FM repetitora RRS-600 namenjena je za organizovanje različitih tipova mreža Profesionalnih Mobilnih Radio-veza (PMR). Ovi uređaji su kompatibilni sa svim mobilnim (prenosnim i kolskim) VHF/UHF radio-telefonskim uređajima sa podsistemima za upravljanje sa sub-audio tonovima (PL) ili sa petotonskim selektivnim pozivom i identifikacijom (CCIR Rec. 257-1).

Značajno redukovane dimenzije uređaja, uz održavanje robusnosti spoljne konstrukcije čine ga pogodnim za primenu u svakoj prilici: na stalnoj lokaciji, na improvizovanoj lokaciji ili na vozilu u pokretu.

Osnovne karakteristike:

• Provereni radio-sklopovi u tehnologiji površinske montaže (SMT)
• μC upravljanje, digitalna sinteza frekvencija
• Dva nivoa izlazne RF snage predajnika
• Programabilnost u terenskim uslovima
• Izbor načina pristupa - PL ili ID
• Konvertorsko napajanje
• Ugrađen punjač AKU baterije
• Retranslacija zaštićenog govora, bez dekriptovanja (opcija)

Familija RRS-600 - brošura (766K)

vrh stranice

 

• • •  FIKSNI PRIMOPREDAJNICI SRS-600D I FRS-610-ID

SRS 600

Stacionarna Radio-Stanica SRS-600D prevashodno je namenjena za formiranje Centra veze u raznovrsnim sistemima za daljinski nadzor i upravljanje resursima. Stanica je osposobljena za kontinualan prenos kako podataka, tako i govornih informacija preko uzanog FM radio-kanala. Visoka pouzdanost i primenjena tehnička rešenja omogućavaju rad u ekstremnim uslovima okruženja i ispunjavanje specifičnih zahteva, kao što je rad u režimu sa stalnim nosiocem. Vrhunske performanse potvrđene su kroz eksploataciju u okviru sistema ASU-2000.

Osnovne karakteristike:

• Prenos podataka i govora preko FM radio-kanala
• Rad u režimu sa konstantnim nosiocem (24/7)
• Detekcija direktne i reflektovane snage predajnika; zaštita predajnika od visoke refleksije na antenskom priključku
• Proširen radni temperaturni opseg
• Visoko stabilni sintezatori frekvencija
• Dvostruki serijski komunikacioni interfejs
• Nadzor i upravljanje preko PC terminala
• Servisni govorni kanal (uz pomoc MTK)

SRS-610D - brošura (198K)

Fiksna Radio-Stanica FRS-610D-id je razvijena sa posebnom namenom - za ispunjenje specifičnih zahteva u okviru Sistema za identifikaciju vozila koja pripadaju floti Javnog gradskog putničkog saobraćaja (autobusi, trolejbusi, tramvaji). Primopredajnik Radio-stanice je konstruisan na bazi proverenih rešenja za RF sklopove, evaluiranih u mobilnom uređaju MRS-610D, koji se koristi u ASU-2000 - sistemu za potpuno upravljanje saobraćajnim sredstvima. Zbog specifičnosti zahteva koje ovakav uređaj treba da ispuni, u FRS-610-id je ugrađen snažni mikrokontroler, koji zamenjuje µC jedinicu iz osnovne verzije.

FRS 610

Osnovne karakteristike:

• Prenos podataka preko UHF FM radio-veze
• Visoko stabilni sintezatori frekvencija
• Izuzetna brzina uspostavljanja predajnika
• Snažni mikroračunar i modem 1,2 / 2,4 kb/s
• Dvostruki serijski komunikacioni interfejs
• Nadzor i upravljanje preko video terminala
• Servisni govorni kanal (uz pomoc MTK)

FRS-610-id - brošura (627K)

vrh stranice