Najznačajnije reference programa UKT

• 1962. - počela je proizvodnja radio-uređaja po licenci "PRODEL" Italija pod oznakom tipa 60/x u količini od 1.000 jedinica.

• 1963. - počela je proizvodnja uređaja I generacije iz sopstvenog razvoja pod oznakom tipa 63/x. Ovi uređaji su rađeni sa elektronskim lampama (popularnom QQE03/12 u izlazu Tx-a) i Ge-tranzistorima. U toku trogodišnjeg perioda proizvedeno je više od 3.500 uređaja ove generacije.

• 1966. - počela je proizvodnja II generacije radio-uređaja iz sopstvenog razvoja pod oznakom tipa 66/x. Ovi uređaji rađeni su sa Ge i Si-tranzistorima. U toku petogodišnjeg perioda ukupno je proizvedeno više od 8.000 radio-uređaja ove generacije.

• 1971. - počela je proizvodnja III generacije uređaja pod oznakom tipa MRS300/x, FRS300/x i RRS300/X. Za desetogodišnji period, proizvedeno je i isporučeno domaćem i ino tržištu (SSSR, Angola...) preko 40.000 radio-uređaja ove generacije. Ovu generaciju tehnološki karakteriše upotreba Si-tranzistora u metalnom kućištu.

• 1980. - ušla je u proizvodnju IV generacija radio-uređaja pod oznakom tipa MRS400/x, FRS400/x i RRS400/x; u toku petogodišnjeg perioda proizvedeno je i isporučeno domaćem i stranom tržištu preko 18.000 radio-uređaja. Ovu generaciju tehnološki karakteriše viši stepen integracije (upotreba integrisanih kola i hibrida) i ugrađenja funkcija SPI (Selektivni Poziv i Identifikacija). Proizvodni proces je značajno unapređen: elementi (tranzistori, otpornici, kondenzatori i elektroliti) se pripremaju za montažu oblikovanjem izvoda mašinskim putem, dok se lemljenje komponenata vrši mašinski, putem kalajnog talasa.

• 1985. - počela je proizvodnja radio-uređaja iz sopstvenog razvoja sa digitalnom sintezom frekvencija, pod oznakom tipa MRS500Ke/x i FRS500Ke/x. U toku desetogodišnjeg perioda proizvodnje izvršen je veliki broj modifikacija u cilju poboljšanja performansi i prilagođavanja zahtevima korisnika, što je rezultiralo postojanjem široke lepeze VHF/UHF primopredajnika V generacije. Ovu generaciju radio-uređaja odlikuje mogućnost prenosa zaštićenog govora preko uskopojasnog FM radio-kanala (sa dodatkom kripto-zaštitnog uređaja), kao i mogućnost upravljanja sa izdvojenog mesta.

• 1985. - u saradnji sa ruskim partnerom, pušten je u rad eksperimentalni Sistem automatizovane kontrole saobraćaja (ASU-Reis) u Moskvi. U ovoj pilot seriji, radio-navigaciona oprema je ugrađena na 50 autobusa moskovskog gradskog prevoznika.

• 1986. - ruskom partneru je isporučeno 500 kompleta radio-navigacione opreme za Sistem automatizovane kontrole saobraćaja.

• 1988. - na bazi licence dobijene od italijanskog partnera, osvojena je proizvodnja prenosnih VHF/UHF radio-stanica familije PRS600. Proizvedeno je više od 2.500 radio-uređaja iz ove familije.

• 1989. - u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin", pušten je u rad eksperimentalni sistem automatizovane kontrole saobraćaja (SAKS) u Beogradu (na liniji 65). Radio-navigaciona oprema je ugrađena na 17 autobusa na ovoj liniji.

• 1989. - razvijen, tehnološki pripremljen, proizveden i isporučen je sistem MOSOR za objedinjenu službu Putevi BiH, Ceste Split i Putevi Knin.

• 1997. - sa ruskim partnerom je sklopljen ugovor za isporuku 300 kompleta modernizovane opreme za sistem automatizovane kontrole saobraćaja (ASU-2000).

• Proizveden je veliki broj antena za VHF/UHF frekvencijski opseg, izvora za napajanje radio-uređaja i prateće opreme.

• Projektovan je i isporučen veći broj specifičnih sistema za daljinski nadzor, upravljanje resursima, zaštitu od požara itd.

• Izvršeno je projektovanje sistema VHF/UHF radio-veza za veliki broj korisnika.


Najznačajnije reference programa EMI

• 1960/61. - počela je proizvodnja Elektronskih Mernih Instrumenata iz sopstvenog razvoja. Širok proizvodni asortiman od preko 25 tipova elektronskih mernih instrumenata se proizvodi i plasira na tržište sve do 1976. godine, kada se program gasi. Ukupno je proizvedeno oko 2.700 jedinica.

• 1960-1967 - Razvoj i proizvodnja Ispitivača tranzistora, Univerzalnog elektronskog voltmetra, NF milivoltmetra, VF voltmetra, Impulsnih osciloskopa (u cevnoj tehnici), Servisnog osciloskopa, Tranzistorskog digitalnog brojača.

• 1968-1973. - Razvoj i proizvodnja savremenih instrumenata sa integrisanim kolima - NF oscilatora, NF generatora fiksnih frekvencija, Merača izobličenja, VF merača snage i reflektometra, VF voblera, Signal generatora, Generatora impulsa, Generatora telegrafskih signala i Brojača frekvencija (za JNA), Elektronskog merača frakvencije, Digitalnog multimetra, Digitalnog brojača, Servisnog prenosnog osciloskopa, Laboratorijskog prenosnog osciloskopa, jednostrukih i dvostrukih Izvora stabilisanog napona, Brzog punjača akumulatora.

• 1974-1976. - Razvoj i proizvodnja Mernog kompleta za JNA koji sadrži osciloskop, digitalni multimetar, elektronski voltmetar i NF generator sa meračem izobličenja.