Integracija sistema

Tokom dugogodišnjeg razvoja i proizvodnje u oblasti radio-komunikacija, u fabrici Ei Pionir UKT je projektovan i realizovan veliki broj različitih sistema, namenjenih pre svega za daljinski nadzor i upravljanje određenim sredstvima. Brojnim realizacijama obuhvaćeni su, kako sistemi sa relativno malim brojem učesnika i pojednostavljenim zahtevima, tako i vrlo kompleksni projekti sa sofisticiranim funkcijama, ostvareni uz primenu potpuno originalnih rešenja.

Zajednička karakteristika ovih sistema je obezbeđivanje prenosa podataka između fiksnih ili mobilnih učesnika, uz korišćenje radio-kanala kao prenosnog puta. Najveći broj sistema koncipira se namenski, u saradnji sa stručnim timovima naručioca, čime se obezbeđuje potpuno poklapanje ostvarenih funkcionalnih karakteristika sa postavljenim zahtevima.

Kod jednog broja sistema, osnovu za realizaciju čini isključivo oprema iz sopstvene proizvodnje, koja se sastoji od VHF/UHF radio-komunikacionih uređaja, modema, terminala za prikupljanje i obradu podataka i prateće opreme, uz odgovarajuću softversku podršku. Primer ovakvog sistema je ASU-2000 - Automatizovani sistem za upravljanje kretanjem javnog gradskog putničkog saobraćaja.

Sistemi kod kojih se ostvarivanje zahteva efikasnije postiže primenom tehnologija koje nisu obuhvaćene proizvodnim programom fabrike, nalažu integraciju opreme poznatih svetskih proizvođača. Uz direktan kontakt sa timom za podršku na strani proizvođača i originalan inženjerski pristup rešavanju konkretnih situacija, dolazi se do brze realizacije i ostvarivanja maksimalnih performansi projektovanih sistema. Na ovaj način su koncipirani sistemi koji uključuju korišćenje savremenih tehnologija (GPS - navigacioni prijemnici, RFID - čitaci i pasivni/aktivni tagovi, mikrotalasni linkovi koji rade u tehnici proširenog spektra, itd.) na sasvim originalan način.

Kliknite da biste videli uvelicanu sliku

Za sve informacije obratite se na
office@eipionirukt.co.rs